ترکیه به ایران

فعالیت غیرقانونی کامیونداران ترکیه در ترانزیت کالا از اروپا به ایران

/teg010630

مطابق قوانین سازمان جهانی "ایرو" ترانزیت جاده‌ای کالا باید توسط کامیون‌های یکی از دو کشور مبدا یا مقصد حمل شود و حمل بار توسط کامیون‌های کشور ثالث غیرقانونی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  سال‌هاست بخشی از تجارت میان ایران و اروپا از طریق ترانزیت جاده ای انجام می‌شود. این جابجایی نیز غالبا توسط رانندگان ترانزیتی ایران صورت گرفته و آنان در کنار انتقال محموله های صادراتی تجار ایرانی به اروپا، کالاهای وارداتی از این قاره را نیز به ایران حمل می کنند. اما چند وقتی است بخشی از بازار ترانزیت کالا از اروپا به ایران در دست شرکت ها و کامیون داران ترکیه افتاده است....