تسهیلات ارزی

چه کسانی می‌توانند تسهیلات ارزی بگیرند؟

/teg011112

صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، خدمات و تولیدکنندگان، مجریان طرح‌های خودگردان با اولویت طرح‌های نیمه تمام می‌توانند از بانک‌های کشور تسهیلات ارزی دریافت کنند که بانک‌ها می‌توانند حداکثر تا سقف ۵ میلیون دلار  برای اشخاص حقیقی و ۲۰ میلیون دلار برای شخص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی مشروط به اینکه تسهیلات اعطایی از پنح درصد سرمایه بانک تجاوز نکند، بپردازند.