درآمد

رشد بیش از دو برابری مشاغل خانگی در دوران کرونا

/teg010309

گسترش ویروس کرونا در کشور تغییراتی در فعالیت بسیاری از کسب و کارها و سبک زندگی مردم ایجاد کرد. در این بین توصیه کارشناسان به روی آوردن افراد به مشاغل خانگی در دوران کرونا باعث شد تا این کسب و کارها به سرعت در بستر فضای مجازی رونق بگیرد.به گزارش ایسنا، علیرغم آنکه آمار دقیقی از وضعیت شاغلین و فعالان حوزه مشاغل خانگی در دست نیست اما پیش بینی می شود بیش از ۱۰ درصد  اشتغال کشور در اختیار کسب و کارهای خانگی باشد....