دوم خرداد

صادرات خرمای نیکشهر به 3 کشور هند، روسیه و پاکستان

/teg010503

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیکشهر از صادرات خرمای این شهرستان به 3 کشور خبرداد....