ذخایر ارزی

ذخایر ارزی چین باز هم بیشتر شد

/teg010216

حجم ذخایر ارزی چین از ۳.۱۹ تریلیون دلار هم فراتر رفت.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز  شده است. میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه آوریل به روند صعودی خود ادامه داده است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده است.....