رونق صادرات

رونق صادرات در مرز مهران

/teg010405

این روزها مرز بین‌المللی مهران در استان ایلام شاهد رونق صادرات کالا به عراق است.