ریزش

بازار سرمایه در انتظار خبر خوش/ دامنه نوسان برداشته می‌شود؟

/teg011106-2

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: طرح جدیدی که از سوی مدیرعامل بورس اوراق بهادار رونمایی شده است می‌تواند بسیاری از مشکلات زیر ساختی بازار سرمایه ایران را حل کند ....