سود بانکی

دلار به زیر ۲۰ هزار تومان می‌رسد

/teg011101-2

رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه تصمیمی برای سود سپرده بانکی نداریم، گفت: واردکنندگان پیش بینی کاهش نرخ ارز را دارند لذا عرضه افزایش یافته و نرخ ارز کاهشی شده است....