شاپرک

تعداد و ارزش تراکنش‌ها در کرونا زیاد شد

/teg010301-3

تراکنش‌های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دومین ماه سال جاری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۰ درصد آن از طریق کارت‌خوان‌ها انجام شده است.....