صادرات از سیستان بلوچستان

صادرات بیش از ۳۴ میلیون دلار کالا از سیستان و بلوچستان

/teg010514

بیش از ۳۴ میلیون دلار کالا از گمرکات و بازارچه‌های مرزی سیستان و بلوچستان صادر شد .