صادرات ایران

تمدید مهلت فراخوان ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۰

/teg010401-2

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از تمدید مهلت فراخوان ثبت‌نام انتخاب صادرکنندگان نمونه ۱۴۰۰ تا تاریخ ۲۵ تیرماه خبر داد....