صادرات خرما

وجود ظرفیت یک میلیارد دلاری صادرات خرما به کشور‌های دیگر

/teg010629

رشید فرخی گفت: امسال پیش بینی می‌شود که به رغم خشکسالی و کم بارشی، تولید خرما به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.