فیل رزنویگ

کتاب اثر هاله‌ای The Halo Effect

/golke2206

مشخصات کتاب نام کتاب :اثر هاله‌ای The Halo Effectمرکز تهیه :https://fidibo.com/book/95106نام نویسنده :  فیل رزنویگhttps://fidibo.com/book/95106