مقدار

خروج تدریجی اقتصاد ایران از بحران رکود+جدول

/teg011119

بر اساس اطلاعات حاصل از نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، در دی‌ماه امسال شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد کشور عدد 48.83 واحد اعلام شد که با این شرایط همچنان شاهد رکود در کل اقتصاد هستیم.