مناطق آزاد

معرفی ۶۴ طرح منطقه آزاد به سرمایه گذاران چینی

/teg010621

طبق اعلام شورای عالی مناطق آزاد، حدود ۶۴ طرح یا فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار به طرفین چینی معرفی شده است.به گزارش ایسنا، مناطق آزاد ایران همواره رویکردی واکنش گرا نسبت به تعامات بین المللی ایران دارند. بخشی از وظایف آنان در چارچوب همکاری های منطقه ای و جهانی بین المللی با رویکردی فعال نسبت به این تحولات، طرح ریزی و اجرا می شود...