نرخ دلار

جهش دلار در معاملات جهانی

/teg011003

دلار بزرگ ترین صعود دو هفته اخیر خود را در بازارهای جهانی تجربه کرد.....