نرخ سود بازار بین بانکی

نوسانات نرخ سود در هفته سوم فروردین 1400

/teg010121

اقتصادنیوز : در هفته سوم فروردین در میان بازار ها، بازار وام مسکن تنها بازاری بود که دستخوش تغییر شد. مقایسه ها نشان می دهد که نرخ سود در این بازار روندی نزولی داشته و در حد 20 درصد قرار گرفت.نرخ سود در سایر بازارها نیز ثابت بود.