واکسن کوید19

رکوردهای قیمت بالاتری در بازار طلا شکسته خواهد شد

/teg011014

طلا سال ۲۰۲۰ را با رشد قیمت ۲۵ درصدی به پایان برد که بزرگترین رشد قیمت سالانه این فلز ارزشمند در یک دهه گذشته بود.