پاریس

قسمت هفتم سفر کوله گردی به اروپا - پاریس

/trip07

تو یک روز بارونی بعد از خوردن یک نسکافه داغ سفر خودم رو شروع کردم با اتوبوس از بروکسل به سمت پاریس رفتم ....