کاهش قیمت دلار

اثر احیای توافق هسته ای بر بورس

/teg010301-2

اقتصاد نیوز : گفته می‌شود احیای برجام موجب کاهش قیمت دلار و نزول شاخص بورس می‌شود. آیا برجام در سال 92 موجب نزول بورس شد؟ احیای برجام چه تاثیری بر بازارهای ایران خواهد داشت؟