کتاب عالی

کتاب اثر هاله‌ای The Halo Effect

/golke2206

مشخصات کتاب نام کتاب :اثر هاله‌ای The Halo Effectمرکز تهیه :https://fidibo.com/book/95106نام نویسنده :  فیل رزنویگhttps://fidibo.com/book/95106


کتاب ژن

/book-20

نام کتاب :
ژن

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/98929

نام نویسنده :
سيدارتا موکِرجی
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/98929