مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
صنعت غذایی
کد تعرفه :
090611
نام کالا :
دارچین
نام کالا به انگلیسی :
Cinnamon

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر