مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
صنایع بهداشتی
کد تعرفه :
3401
نام کالا :
صابون
نام کالا به انگلیسی :
Soap

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر