مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
ماشین آلات
کد تعرفه :
8471
نام کالا :
ماشین های خودکار داده پردازی
نام کالا به انگلیسی :
Automated data processing machines

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر