مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
انواع زغال
کد تعرفه :
4402
نام کالا :
زغال چوب
نام کالا به انگلیسی :
charcoal

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر