مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
صنایع شیمیایی معدنی
کد تعرفه :
3103
نام کالا :
کود های معدنی وشیمیایی
نام کالا به انگلیسی :
mineralor chemical

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر