مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
چوب
کد تعرفه :
4421
نام کالا :
چوب کبریت
نام کالا به انگلیسی :
match

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر