مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
صنایع غذایی
کد تعرفه :
1003
نام کالا :
جو
نام کالا به انگلیسی :

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر