به گزارش ایسنا، در دو ماهه اول امسال نزدیک به ۳۶۷ تن فرش دستباف به ارزش چهار میلیون و ۸۰۰ هزار دلار از کشور صادر شده که نسبت به صادرات ۹۷.۸ تن فرش به ارزش دو میلیون ۶۰۰ هزار دلار در مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۸۴.۶ درصد و وزنی ۲۷۵ درصد رشد داشته است.

ژاپن و آلمان دو کشور واردکننده اول از بین ۳۳ کشور خریدار فرش ایران هستند، بنابراین ۵۰ درصد از فرش صادراتی از فرودگاه امام، ۴۶ درصد از گمرک مهرآباد، و مابقی از بقیه گمرکات صادر شده است.     

همچنین در این گزارش آمده که میزان صادرات در تعرفه ۵۷۰۱۱۰۹۰ (کرک و پشم) حدود ۳.۴ میلیون دلار  با سهم ۷۰.۸ درصد از کل صادرات در دو ماهه ابتدای سال،  سهم صادراتی در تعرفه ۵۷۰۱۱۰۱۰ (گبه) ۱۳.۱ درصد با ارزش ۶۲۱ هزار دلار و سهم صادراتی فرش ابریشم به میزان ۱۵ درصد با ارزش ۷۲۱ هزار دلار است.

وضعیت صادرات فرش در سال ۱۳۹۹

این در حالی است که طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به لحاظ وزنی ۱۶.۴ درصد رشد، به لحاظ ارزشی ۴.۹ درصد افت داشته، اما تولید آن تا پایان دی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۴ درصد رشد داشته است.

البته اوایل سال جاری معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه ای با وزیر صمت از کاهش صادرات فرش دستباف از حدود ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ خبر داده و راهکارایی از جمله معافیت صادرات فرش دستباف ایرانی از برگشت ارز حاصل از صادرات جهت تسهیل شرایط موجود مطرح کرده است. طبق اعلام گمرک، صادرات این کالا درسال ۱۳۷۲ به اوج خود رسیده و حدود دو میلیارد دلار بوده  و برای پنج تا هفت میلیون نفرشغل ایجاد  کرد، اما به تدریج کاهش یافته، به طوری که به حدود ۲۴۰ میلیون دلار درسال ۱۳۹۷ و پس از اعمال تحریم ها به ۷۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۸ و ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

گفتنی است که در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در حوزه فرش دستباف شاغل هستند که ۶۰ درصد آن‌ها قالیباف مستمر، ۳۱ درصد قالیباف غیرمستمر یا فصلی و ۹ درصد در مشاغل جانبی حوزه فرش دستباف فعالیت می‌کنند. در این میان بیش از ۱۹۱ هزار نفر در واحدهای مشاغل جانبی فرش دستباف شامل فرش‌فروشی، قالیشویی، فروش مواد اولیه، فروش داروابزار، رنگرزی، طراحی فرش و رفوگری و پرداخت و مرمت شاغل هستند که بیشترین شاغلان با تعداد بیش از ۶۶۰۰ نفر در حوزه فرش فروشی فعال هستند.

در مورد واحدهای فعال نیز آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر ۱۰ هزار و ۱۴۰ واحد فرشبافی فعالیت دارند که ۷۲۵۶ واحد از آن‌ها غیرمتمرکز، ۲۷۸۷ واحد متمرکز و ۹۷ واحد مجتمع بزرگ قالیبافی هستند.

منبع : ایسنا