به گزارش ایلنا، حبیب رئیسی اظهار کرد: از نیمه دوم خرداد ماه برداشت خرما با ارقام زودرس خرما شامل ارقام کتومی، شکری و نگال در شهرستان آغاز و کار برداشت خرما با ارقام دیررس هلیله و حصاب در اوایل مهرماه به اتمام می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی نیکشهر افزود: سطح زیر کشت نخلستان ها را ۴۰۷۰ هکتار ذکر گفت که از این میزان ۳۰۸۰ هکتار با تولید سالیانه بیش از ٢٣ هزار و ۶٠٠ تن بارور است.

وی تصریح کرد: ۸۰ درصد خرمای تولیدی نیکشهر را رقم مضافتی به خود اختصاص داده و ارقام هلیله،  ربی سرچاهی و دسکی از ارقام خرمای شاخص شهرستان  است.

رئیسی گفت: از سال ٨٢ تاکنون توسعه کشت خرمای ارقام تجاری وبازارپسند در شهرستان شروع و تاکنون ٣٠٠ هکتار از باغات خرما به زیر کشت خرمای تجاری پیارم، زاهدی، خلاص، برحی و مجول رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی بیان کرد: سالیانه بخش اعظم خرمای تولیدی نیکشهر به کشورهای هند،  روسیه و پاکستان صادر می‌شود.

گفتنی است شهرستان نیکشهر دارای ۶ واحد سردخانه به ظرفیت حدود ۵۰۰۰ تن است و باتوجه به حجم تولید خرما نیاز به گسترش واحدهای سردخانه به میزان ١٢ هزار تن است.