به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در پنج ماهه اول امسال برای ۱۴ هزار و ۸۰۶ بنگاه جواز تاسیس و برای ۲۳۷۳ بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۴۰.۳ درصد افزایش و ۵.۵ درصد کاهش داشته است.

سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل ۱۷۵ هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به پنج ماهه اول سال قبل حدود ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده تا پایان مرداد امسال نیز ۳۲ هزار و ۶۰۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۹ درصد افزایش داشته که دلیل این افزایش،  صدور پروانه بهره برداری مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با سرمایه گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه‌هایی که جواز تاسیس آن‌ها در پنج ماهه اول امسال صادر شده برای ۳۲۲ هزار و ۳۷۱ نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش ۲۹.۴ درصدی مواجه بوده است. پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۴۱ هزار و ۸۵۸ نفر را فراهم کرده که نسبت به پنج ماهه اول پارسال حدود ۳.۷ درصد رشد داشته است.

افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه صنفی 

در این میان از اول سال ۱۳۹۹ تا پایان مرداد ماه بیش از ۲۳۸ هزار پروانه صنفی صادر شده که نسبت به تعداد صدور این پروانه‌ در مدت مشابه سال قبل ۶۰.۲ درصد افزایش داشته است.

پیش‌تر عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفته بود که افزایش واحدهای صنفی به معنای رونق در اصناف نیست و به طور کلی سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات و سازمان‌های دولتی به اصناف را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود.

منبع : خبر گزاری ایسنا