طبق این توافق افراد دارای فعالیت تجاری مجاز به اقامت بین دو کشور خواهند بود. توکیو این توافق را با کشورهای کره جنوبی، سنگاپور و ویتنام نیز اجرایی کرده بود.

باتوجه به پرواز نزدیک به 20 پرواز در هفته میان چین و توکیو انتظار می‌رود مسافران زیادی از چین وارد توکیو شوند.

برخی از چینی‌هایی که دارای اقامت ژاپن هستند در حالی وارد فرودگاه ناریتا شدند که لباس‌های محافظتی سفید و یا بارانی بر تن داشتند.

مقامات هواپیمایی می‌گویند بالغ بر نیمی از مسافران پروازهای ورودی از چین نوعی لباس محافظتی بر تن داشتند .