کارنامه تجارت کشورمان در مجموع 10ماه سال جاری، 122میلیون و 790 هزار تن کالا به ارزش 58میلیارد و 702 میلیون دلار بوده که سهم صادرات 94 میلیون و 541هزار تن به ارزش 28 میلیارد و 63میلیون دلار و سهم واردات 28 میلیون و 249هزار تن کالا به ارزش 30میلیارد و 639 میلیون دلار بوده است.

تجارت خارجی کشور در دی  ماه، رشد 55 میلیون دلاری در واردات و کاهش 693  میلیون دلاری در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است.

در اذرماه ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 7 میلیارد و 370 میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و644 میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 726 میلیون دلار بوده است اما در دی ماه، تجارت خارجی به 6 میلیارد و732 میلیون دلار رسید که نسبت به آذر ماه، 638 میلیون دلار کاهش تجارت را با 8.6درصد ، شاهدبودیم، که در این میان  صادرات با کاهش 19درصدی به دو میلیارد و 951میلیون دلار و واردات با رشد 1.5 درصدی به سه میلیارد و 781 میلیون دلار رسید.

گفتنی است، لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در دی ماه، گفته است، چین با دو میلیون و 152 هزار تن به ارزش 827 میلیون دلار ، عراق با یک میلیون و 501هزار تن به ارزش 467میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 361 هزار تن به ارزش 440 میلیون دلار، ترکیه با 382 هزار تن به ارزش 195 میلیون دلار و افغانستان با 569 هزار تن به ارزش 188میلیون دلار، جمعا باپنج میلیون و 965 هزار تن کالا و ارزش دو میلیارد و 117 میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که 64 درصد کل وزن و 71.7درصد ارزش کالاهای صادراتی کشورمان در دی ماه را به خود اختصاص دادند.

وی در خصوص واردات 25 گروه کالاهای اساسی به کشور گفت: از مجموع 28میلیون  و 249 هزار تن کالای واردشده به کشور، 19میلیون و 522 هزارتن کالای اساسی بوده است که ذرت با هشت میلیون و 520هزارتن، گندم با دو میلیون و 592هزار تن، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و 990هزار تن،جو با یک میلیون و 470هزار تن، کنجاله سویا با یک میلیون و 365هزار تن، شکرخام با بیش از یک میلیون تن، روغن های خوراکی با 827هزار تن و برنج با 789هزارتن، در صدر واردات  25 گروه کالاهای اساسی در مدت 10 ماهه امسال قرار دارند.

لازم به ذکر است، امارات با 634هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 109میلیون دلار، چین با 327 هزار تن به ارزش 908 میلیون دلار، ترکیه با 489 هزار تن به ارزش 439 میلیون دلار، آلمان با 55 هزار تن به ارزش 146میلیون دلار و هند با 74هزار تن به ارزش 128میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان بودند که 49درصد وزن و 72 درصد ارزش واردات در دی ماه به این پنج کشور اختصاص داشته است.

 در 10 ماهه سال جاری پنج میلیون و 853هزار تن کالا از مسیر کشورمان ترانزیت شده است که سهم آذرماه 664هزارتن بوده است.

منبع : خبر آنلاین