گردشگری تجاری درآمد زیادی برای بسیاری از مشاغل، به ویژه شرکتهای هواپیمایی به همراه دارند. برنامه  Skyscanner گزارش کرده است که درآمد بسیاری از شرکت های هواپیمایی از سفرهای تجاری به دست می آید.

حدود ۱۲ درصد از مسافران برخی از شرکتهای هواپیمایی را گردشگران تجاری تشکیل می دهند، اما به طورمعمول، ۲۴ درصد از .سود کل را به خود اختصاص می دهند. برای برخی دیگر، سود حاصل از این گروه مسافر تا ۷۵ درصد نیز برآورد شده است .

بر اساس شواهد مکتوب، شرکتی پیشرو که ارائه کننده راهکار های مدیریت هزینه برای شرکتها ست، Oxford تخمین زده که سالانه، حدود ۴۴۵ میلیون سفر کاری با کل هزینه های تقریبی ۲۵۱ میلیارد دلار انجام میشود.

همچنین، بررسی انجام شده در Economics نشان میدهد که هر دلار سرمایه گذاری شده در سفرهای تجاری میتواند تا ۵.۱۲ دلار کسب درآمد کند.

این ارقام نشان می دهد که سفرهای تجاری، نقش اساسی در کمک به سود بسیاری از مشاغل دارند. بااین حال، شیوع بیماری همه گیر کووید- .۱۹ آسیب های بسیاری به بخش گردشگری وارد میکند و سفرهای تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند .

محدودیت های دولتی، بستن مرزها به منظور قرنطینه و رعایت فاصله فیزیکی، سفرهای تجاری در سراسر جهان را متوقف کرده در آوریل گذشته، ۹۲ درصد از شرکتها تمامی سفرهای تجاری ( GBTA )است.

بر اساس نظرسنجی انجمن تجارت سفر جهانی داخلی را کاهش داده اند و ۹۸ درصد از شرکت های عضو این انجمن، سفرهای تجاری بین المللی را لغو کرده اند.

هر گردشگر تجاری به طور متوسط، سالانه بین ۶ تا هشت سفر انجام می دهد. بااین حال، بر اساس نتایج به دست آمده شرکت Travel solotion  ، این موارد در سال ۲۰۲۳ احتمالا به سه تا چهار سفر در سال کاهش می یابد. پیش بینی میشود، آینده گردشگری تجاری تغییر چشمگیری کند .

با احتمال رکود اقتصاد جهانی پس از همه گیری، بسیاری از مشاغل، مجبور به یافتن راه هایی برای کاهش هزینه ها برای ادامه فعالیت تجاری خود هستند؛ بنابراین، کاهش سفرهای کاری غیرضروری، یکی از گزینه هایی است که مشاغل در نظر خواهند گرفت .

در زمان عدم امکان ادامه سفر بین کشورها، بسیاری از مشاغل همچنین به سرعت به گزینه های دیگری مانند کار از راه دور، استفاده .از برنامه های جلسات آنلاین برای انطباق با بحران و مطابقت با مقررات فاصله فیزیکی روی می آورند.

موارد فوق، در بهبود سفرهای تجاری در آینده بسیار تاثیر گذار خواهد بود. پیش بینی ها و انتظارات متفاوتی برای تاب آوری سفرهای کاری وجود دارد، اما بیشتر پیش بینی ها نشان میدهد که بهبود این بخش کندتر از سفرهای تفریحی است .

بر اساس نظرسنجی انجام شده شرکت مک کینزی ( معتبرترین شرکت مشاور مدیریت جهانی) ، مدیران و هدایت کنندگان سفرهای جهانی بر این باورند که سفرهای تجاری ممکن است به تدریج در مرحله هایی بهبود یابند. احتمالا سفرهای تجاری داخلی ابتدا از سر گرفته می شوند اما سفرهای تجاری بین المللی برای بهبودی به زمان بیشتری نیاز دارند، زیرا محدودیت های سفر بسیاری از دولت ها و همچنین قرنطینه اجباری همچنان پیچیده بوده و آسیب هایی ایجاد میکند.

با توجه به اهداف این سفر، سفرهای تجاری ضروری و جلسات حضوری مشتری می توانند زودتر بهبود یابند. گرد همایی ها یا رویدادهایی که شرکت کننده زیادی دارند، نمی توانند در کوتاه مدت بهبود یابند، زیرا برای برگزاری آنها نیاز به اقدامات ایمنی بیشتری است .

از سرگیری سفرهای تجاری در برخی از بخش ها، مانند خدمات حرف های یا خرده فروشی که بیشتر تحت تاثیر بیماری کووید - ۱۹ .قرار دارند، کندتر از بخش های صنعتی و تولیدی خواهد بود. 

 مدیر ارشد Skyscanner بر این باور است که بازگشت به سفرهای تجاری، نیازمند چندین سال زمان خواهد بود و ممکن است  بسیار متفاوت به نظر برسد .

اقتصاد سفرهای هوایی اساسا در حال تغییر است، شرکتهای هواپیمایی  : به گفته استوارت میدلتون مدیر ارشد Skyscanner .برای بخش عمده ای از سود خود به گروه تجاری متکی هستند، باید بازاندیشی داشته باشند تا راهبردهای آنها دوباره تنظیم شود.

دورکاری و پروازهای اختصاصی، موردتوجه است، اما درنهایت، نوآوری در بلیت، قیمت گذاری و تجربه کلی( کلید گرایش دوباره گردشگران تجاری خواهد بود. در درجه اول، اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی و ایمنی برای کوتاه مدت اهمیت دارد، اما انتظار می رود، ابهام در سفرهای تجاری و تفریحی، گرایش کلیدی است که طی چند سال آینده شاهد آن باشیم .