بن بست در مذاکرات دو طرف در حالی است که هر یک از دیگری می خواهد تا در مواضع خود نرمش نشان دهد. یک مقام فرانسوی در این باره گفت: انگلیس باید مواضع خود را شفاف کند و به طور واقعی مذاکره نماید.

هم انگلیس و هم اتحادیه اروپا گفته‌اند که خواستار دسترسی به توافق هستند و تیم های مذاکراتی دو طرف بیش از 5 هفته است که مذاکرات سخت و طاقت فرسایی را آغاز کرده‌اند.

منابع اتحادیه اروپا اعلام کردند که نسبت به دستیابی به توافق تجاری با انگلیس طی روزهای آینده امیدوار هستند و میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا قرار است تازه ترین تحولات مربوط به مذاکرات را امروز چهارشنبه به اطلاع 27 کشور اتحادیه اروپا برساند.

مایکل گووه وزیر کابینه انگلیس که مسئول دستیابی به توافق برگزیت است، گفت: به توافق نزدیک شده‌ایم ولی اتحادیه اروپا باید به مسئولیت هایش عمل کند. البته هنوز احتمال برگزیت بدون توافق تجاری وجود دارد.

منبع : https://www.tasnimnews.com/fa/news