فرهنگ تولید بدون کارخانه در اقتصاد کشور باید نهادینه شود 

طراح و فعال حوزه صنایع دستی در نشستی با اصحاب رسانه، با اشاره به چالش هایی که امروز بازار داخلی و تجارت خارجی کشور گرفتار آنها شده اند، افزود: رکود طولانی مدت به تنهایی عاملان قدرتمندی برای زمین گیر کردن اقتصاد یک کشور است و افزوده شدن تبعات منفی اتفاقاتی چون تحریم های خصمانه و شیوع ویروس کرونا، شرایط را سخت تر می کند احسان محمدی گفت: تجمیع و بر آیند آثار موارد مذکور موجب کند یا متوقف شدن حرکت چرخ بسیاری از صنایع می شود و بی شک بنگاه های کوچک و متوسط در رتبه نخست آسیب پذیری از این شرایط قرار دارند محمدی در مقایسه اجمالی وضعیت برندهای کوچک یا نوپا با بنگاه های کوچک و متوسط، توضیح داد: اگرچه برندها بخشی از دارایی .نامحسوس بنگاه ها هستند، اما یاید متوجه باشیم که از بنگاه ها آسیب پذیرتر هستند و احیاء آنها سخت تر و چه بسا غیرممکن باشد وی ادامه داد: بنگاه های آسیب دیده، با تغییر شرایط و تزریق سرمایه و تامین مواد اولیه مجدد سرپا میشوند، اما اگر برندی آسیب ببیند .برگرداندن آن امری بسیار سخت بوده و حتی ممکن است به نابودی بنگاه مالک آن برند منتهی شود این طراح و فعال حوزه صنایع دستی با بیان اینکه این تهدیدات حتی ممکن است برندهای بزرگ با گستره بازار بین المللی را نیز متاثر سازد، تصریح کرد: شاید یکی از نام آشناترین برندهایی که پس از آسیب دیدن همچنان احیا، نشده است برند نوکیا است که روزگاری برای تسخیر بازار گوشی تلفن همراه همه کشورهای جهان برنامه داشت اما امروز به برندی فراموش شده تبدیل شده است وی گفت: اگرچه در ایران برندسازی به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند، گزینه ای جدید است، اما هستند برندهای کوچک و بزرگی که شهرتشان از مرزهای کشور فراتر رفته و با حمایت از آنها نباید اجازه دهیم، سرمایه و تلاش های انجام شده نابود شود محمدی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی برندهای بزرگ نیز آسیب پذیر هستند، متذکرشد: در چنین شرایطی برای حمایت از برندها .نباید نگاه بنگاهی داشته باشیم و باید به عنوان سرمایه ای به انها توجه شود و برای حفظ و تقویت آنها نباید بنگاه ها را تنها بگذاریم وی گفت: یکی از متداولترین راه های حمایت از برندها در شرایط کنونی، استفاده از استراتژی تولید بدون کارخانه است که علاوه .براینکه به حفظ و توسعه برندها کمک می کند، می تواند بسیاری از واحدهای تولیدی را از خطر نابودی حفظ کند .مالک آن برند منتهی شود این طراح و فعال حوزه صنایع دستی در توضیح این روش با بیان اینکه هستند برندهای معتبری که مالک و خالق آنها یک واحد تولیدی نیست، افزود: در این روش واحدهای تولیدی کوچک به عنوان زیرمجموعه های شرکت صاحب برند و بر اساس سفارش و استانداردهای آن مجموعه فعالیت کرده و محصولاتشان تحت عنوان بزند مذکور وارد بازار میکنند وی ادامه داد: آنچه مسلم است دولت نقش مهمی در حمایت از برندسازی دارد و علاوه بر حمایت های مستقیم، باید در مواردی چون فراهم آوردن بسترهای لازم برای برندسازی نقش آفرینی کند، که یکی از مهم ترین آنها ایجاد و اصلاح قوانین است که به طور مثال .می توان به خلا قانون کپی رایت اشاره کرد که یکی از اصلی ترین آفات در حوزه برندسازی است محمدی در پایان با بیان اینکه دولت در تعامل با فعالان اقتصادی باید الزامات برندسازی را فراهم کند، اظهارداشت: باید باور کنیم که در قرن بیست و یکم نمیتوانیم در حوزه اقتصاد جزیره ای عمل کنیم و اگر بخواهیم در برابر نوآوری و تکنولوژی ایستادگی کنیم، .گویی با دست خومان اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه سقوط هدایت کرده ایم.

منبع : tnews.ir