اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی کشور درباره تبعات تصویب و اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و در مجموع چنین مقرراتی بر معادلات اقتصادی ایران به اقتصاد۲۴ می‌گوید: البته اصل بحث در فضایی حقوقی و سیاسی و فنی از منظر مباحث هسته‌ای مطرح شده است، اما تصویب قوانینی از این دست خواه و ناخواه بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است. در وضعیت موجود هرچند دلایل سیاسی و غیر اقتصادی متعددی می‌توان برای اقدام روز گذشته مجلس سراغ یافت، اما با وضع موجود تاثیر اقتصادی چنین قوانینی متزلزل شدن وضعیت در تمامی بازار‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد است.

وی یا یادآوری اینکه یک ماه پیش همه فعالان اقتصادی ایرانی و غیر ایرانی شش دانگ هوش و حواس خود را وقف رصد نتایج انتخابات چهل و ششمین دوره ریاست جمهوری آمریکا کرده بودند تا ببینند با روی کار آمدن ترامپ یا بایدن چه بر سر امور تجاری و بازرگانی با ایران خواهد آمد، ادامه می‌دهد: از همان ابتدای مطرح شدن احتمال شکست ترامپ در این رقابت‌ها این احتمال قوت گرفت که در مراودات اقتصادی به بن بست کشیده با ایران گشایشی صورت بگیرد. نتیجه کوتاه مدت این اتفاق توقف در نوسانات بازار‌ های داخلی و کاستن جزئی قیمت‌ها بود، هرچند هنوز وضعیت اقتصادی داخل در شرایط مطلوبی نیست، اما این شرایط به همان سرعتی که ایجاد شده است می‌تواند در جهت بازگشت به دوران زمامداری ترامپ تغییری کند. همین ریزش جزئی سکه، خودرو ارز و مسکن که چند هفته‌ای است راجع به آن صحبت می‌شود به آسانی می‌تواند جایگزین شرایط پیشین شود و نرخ‌ها به سمت ناپایداری بروند.

بغوزیان افزود: سوای دلایلی که توجیه کننده مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره قانون راهبری در خصوص لغو تحریم‌ها خواهد بود، جا دارد تا متولیان امور جامعه ابعاد اقتصادی این قانون را نیز به اندازه کافی مدنظر قرار دهند. غیر از دگرگونی‌ های اقتصادی که ممکن است در داخل ایران روی بدهد، در بعد خارجی نیز می‌تواند بر امیدواری‌هایی که به گشوده شدن تعاملات با ایران مربوط می‌شود نیز تاثیرگذار باشد؛ به صورت مشخص تا به اینجا حامیان برقراری مناسبات اقتصادی با ایران به اتکای رعایت شدن چارچوب‌های هسته‌ای جهانی به حمایت خود ادامه داده‌اند؛ البته از نظر رفتار‌های سیاسی می‌توان به عملکرد این حامیان انتقاد جدی وارد کرد، اما مسئله این است که اگر چارچاب‌ های موجود زیر و رو بشود ممکن است دیگر آن‌ها وجود نداشته باشند.

منبع : https://eghtesaad24.ir/fa/news/88125