با توجه به افزایش قیمت مسکن، بانک مرکزی با پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات توسط بانک مسکن موافقت کرد و وام مسکن جوانان با ۶۰ درصد افزایش از از ۲۵۰ به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. اما این وام را چطور و با چه شرایطی میتوان دریافت کرد؟

به گزارش تجارت نیوز، دوره سپرده گذاری این نوع وام 5 تا 15 سال است. دوره باز پرداخت آن نیز 20 ساله با نرخ سود 9درصد است. البته دو روش برای بازپرداخت این وام تعیین شده؛ یکی بازپرداخت به روش ساده که حداکثر 20 سال است و طولانیترین .زمان قسط بندی است. دیگری بازپرداخت وام مسکن جوانان به روش پلکانی است که حداکثر 12 سال طول میکشد.

البته وام 400 میلیون تومانی فقط مختص شهر تهران است. سقف این تسهیلات در شهرهای بزرگ دیگر از جمله کرج، مشهد، .تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه ۳۳۰ میلیون تومان و در سایر نقاط شهری ۲۹۰ میلیون تومان است میزان سپرده گذاری ماهیانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیلات تعلق گرفته به افتتاح کنندگان حساب در سال ۹۹ با مبلغ ۶۵ هزارتومان آغاز میشود و در نهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم میرسد.

دریافت وام بعد از 5 سال

حساب جوانان، حسابی تدریجی است. به این معنا که بعد از مراجعه به بانک مسکن و افتتاح حساب، میتوانید به انتخاب خودتان طی فواصل مختلف (یک ماه تا یک سال) مبلغی به بانک پرداخت کنید. اگر فردی خواستار تسهیلات با ضرایب بیشتر باشد، باید مبلغ .بیشتری به طور ماهیانه به بانک بپردازد.

سپرده گذارانی که می خواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیلات مسکن جوانان استفاده کنند باید بیشتر از حداقل های تعیین شده واریز کنند. سقف تسهیلات در سه گروه شهری شامل تهران، شهر های بزرگ و سایر نقاط شهری در .پایان سال پنجم به ترتیب ۲۱۰ ،۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان است.

بنابراین یه طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومانی در شهر تهران بهرهمند شود .باید در سال اول ماهیانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.

ضمانت

این وام محدوده سنی ندارد و همه افراد بالای 18 سال می توانند از این تسهیلات استفاده کنند. برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی باشد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال که جداول آن در وب سایت بانک مسکن متناسب با سقف و واریزی های جدید تعیین شده در سال ۹۹ به روز خواهد شد کمتر نشود. همچنین پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید .واحدهای مسکونی امکان پذیر است .

نوع ضمانت آن نیز سند ملکی است. سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحدهایی تعلق میگیرد که از تاریخ .صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از 20 سال سپری نشده باشد.

چنانچه از تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی بیش از 20 سال و حداکثر تا 25 سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت در .سراسر ایران 350 میلیون ریال  خواهد بود.

مدارک الزم برای دریافت وام

 اصل و کپی سند مالکیت 

اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت 

 اصل و کپی کلیه پایان کارهای ساختمانی

 اصل و کپی مبایعه نامه

 اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی  خریدار و فروشنده

قبض برق ساختمان ( در صورت تشخیص شعبه )

 همراه مستندات کد پستی ملک خریداری شده 

 ارائه اصل دفترچه یا کارت 

(اصل و کپی گواهی حقوق یا جواز کسب ) ارائه مدارک شغلی خریدار 

( اصل و کپی بنچاق )در صورت لزوم و تشخیص شعبه

 (اصل و کپی وکالت نامه )در صورت وجود وکیل 

 (اصل و کپی اجارهنامه ملک ) امالک اوقافی 

 تکمیل نمونه فرمهای دریافت وام مسکن جوانان.

منبع : تجارت نیوز