اسفندیار معصومی دکترای اقتصادسنجی، کارشناسی ارشد آمار و کارشناسی اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی از مدرسه اقتصاد لندن است. وی بر این باور است که ایران نیازمند تفکیک بین استراتژی و تاکتیک قدرت و امنیت اقتصادی و نظامی است.

وی معتقد است نابرابری دوباره افزایش یافته و باید از طریق برنامه‌های عمومی وسیع مخصوصاً با هدف تولید داخل و تقویت زیرساخت های داخلی با آن مقابله کرد. همکاری احتمالی با چین در این زمینه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اقتصاد آینده و سمت و سوی سیاسی تعادل قدرت یک راه معقول است.

آیا به نظر شما ما دچار یک تورم افشار گسیخته هستیم؟ یا به تعبیری بیماری ایرانی شدیدتر از بیماری هلندی؟ وضعیت تورم را در ایران چطور ارزیابی می کنید؟ دلایل این شتاب و وضعیت فعلی را چه می دانید؟  

تورم فعلی در ایران بسیار شدید و مخرب است و عناصری از «بیماری هلندی» را دارد ولی متفاوت است. این اصطلاح به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی رویه ارز خارجی است، مربوط می‌شود. تورم ایران در زمانی به وجود آمده که بسیاری از اقتصادهای دنیا با چالش و خطر بزرگ تورم منفی دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسأله شرایط ایران را خاص‌تر می‌کند. تحریم‌های آمریکا مخصوصاً نرخ تبادل ارز ایران در برابر دلار را نابود کرده‌اند. دلار هنوز هم ارز اصلی در تبادلات بین المللی است و تا زمانی که ارز دیگری جایگزین آن نشده، تحریم‌ها علیه ایران تاثیر منفی بر ارز این کشور خواهند گذاشت که تأثیر آنی این شرایط افزایش قیمت‌ها یا بالا رفتن واردات و همچنین تنظیم بازار و اقداماتی جهت پاسخ به این قیمت‌های بالاتر است.

تورم فعلی در ایران بسیار شدید و مخرب است و عناصری از «بیماری هلندی» را دارد ولی متفاوت است. این اصطلاح به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی رویه ارز خارجی است، مربوط می‌شود. 

تورم ایران در زمانی به وجود آمده که بسیاری از اقتصادهای دنیا با چالش و خطر بزرگ تورم منفی دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسأله شرایط ایران را خاص‌تر می‌کند. تحریم‌های آمریکا مخصوصاً نرخ تبادل ارز ایران در برابر دلار را نابود کرده‌اند. 

دلار هنوز هم ارز اصلی در تبادلات بین المللی است و تا زمانی که ارز دیگری جایگزین آن نشده، تحریم‌ها علیه ایران تاثیر منفی بر ارز این کشور خواهند گذاشت که تأثیر آنی این شرایط افزایش قیمت‌ها یا بالا رفتن واردات وهمچنین تنظیم بازار و اقداماتی جهت پاسخ به این قیمت‌های بالاتر است.

تورم در ایران باعث شده برخی فعالیت‌های اقتصادی به فعالیت‌های داخلی پربازده‌تر تغییر یابند. این تغییر مثبت بوده ولی برای جبران تاثیر منفی عظیم تورم کافی نیست.

گمانه‌ زنی درمورد قیمت سرمایه‌هایی مثل سهام و مسکن در تمام دنیا شایع است ولی توسعه وسیع زیربنای پولی در تمام کشورها، تأمین مالی از محل استقراض و چاپ پول، باعث شده خطر بزرگی برای اقتصاد دنیا و ثبات آن باشد. این شرایط حداقل از بحران مالی ۲۰۰۸ تا حالا ادامه داشته ولی به خاطر اقدامات اتخاذ شده جهت مقابله با ویروس کرونا بدتر شده است. 

این اقدامات در آمریکا و اکثر مناطق اروپا بیشتر بر ثروت و سرمایه‌هایی که در دست مردم است متمرکز شده و نابرابری را افزایش داده است.

 این سطح از نابرابری همواره باعث آشوب، بی‌ثباتی و حتی جنگ شده است.

مشارکت آگاهانه در قراردادهای تجارت دو جانبه وگروه‌ های بازار داخلی به نفع ایران خواهد بودچه راهکاری را برای بهبود این شرایط پیشنهاد می کنید؟

ایجاد شبکه‌های امنیتی برای کاهش فقر اقدامی بزرگ جهت کاهش این خطرات بوده و ایران در این زمینه در سالهای پس از جنگ ایران و عراق عملکرد خوبی داشته‌است.

ولی نابرابری دوباره افزایش یافته و باید از طریق برنامه‌های عمومی وسیع مخصوصاً با هدف تولید داخل و تقویت زیرساخت های داخلی با آن مقابله کرد. همکاری احتمالی با چین در این زمینه هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اقتصاد آینده و سمت و سوی سیاسی تعادل قدرت یک راه معقول است.

همه‌گیری ویروس کرونا با پایین آوردن تقاضا تاثیر بزرگی بر تجارت بین الملل گذاشته و آن را کاهش داده است. بازگرداندن تجارت بین الملل به سطح قبل از بحران کرونا سال‌ها طول می‌کشد. مشارکت آگاهانه در قراردادهای تجارت دو جانبه و گروه‌های بازار داخلی به نفع ایران خواهد بود، به این ترتیب برخی واردات ارزان‌تر می‌شوند و منابع انرژی با بهبود تقاضای جهانی پس از بحران کرونا ارزشمندتر خواهند شد.

توسعه صنایع داخلی و سرمایه‌گذاری زیرساختی جهت افزایش اشتغال مسئله‌ای حیاتی است. بیکاری در میان جوانان ایران یک مشکل اساسی و یک چالش بزرگ است که باید حل شود.

انتظار می‌رود نظم اقتصادی پس از بحران کرونا در چین افزایش یابد. تجارت با کشورهای همسایه و اقتصادهای آسیا برای رشد داخلی، بهبود نرخ تبادل ارز ایران و برنامه ریزی ثابت اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.

منبع : http://examie.org/news/99080604/view