اصغر نوراله زاده در گفت و گو با ایسنا، به اقدامات و برنامه های صندوق کارآفرینی امید در حمایت از روستاییان اشاره کرد و گفت: یکی از طرح هایی که در راستای توسعه مناطق روستایی و حمایت از روستانشینان دنبال کرده ایم، طرح "روستای بدون بیکار" است که با هدف توسعه و صنعتی سازی روستاها به اجرا درآمده است.

افزایش مهارت و توانمندسازی ساکنین روستا

وی بر لزوم توانمندسازی و افزایش مهارت روستاییان در این طرح تاکید کرد و گفت: برای اجرای این طرح ابتدا مزیتهای رقابتی و تولیدی یک محصول در روستا شناسایی و پس از ساماندهی کسب و کارهای خرد و کوچک، بستر آموزش، تامین مالی، تولید محصول اعم از کشاورزی، فراوری دامی، گردشگری و صنایع دستی، بازاریابی برای فروش و نظارت بر اجرای طرح فراهم می شود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از طرح هر روستا یک محصول به عنوان یکی دیگر از اقدامات صندوق نام برد و گفت: تلاش ما این بود که ایده تبدیل روستاها به مراکز کارآفرینی و تولید محصول را عملیاتی کنیم و در این زمینه برنامه ای تحت عنوان " هر روستا یک محصول ـ هر خانه یک کارخانه" را در دستور کار قرار دادیم و کسب و کارهایی که در زنجیره ارزش آن قابلیت سازماندهی داشتند حمایت کردیم.

اجرای طرح هر روستا یک محصول در ۱۰۰ روستا

به گفته نوراله زاده تاکنون بیش از ۱۰۰ روستا در طرح هر روستا ـ یک محصول مورد حمایت واقع شده و طرح در آنها به اجرا درآمده است.

وی تولید محصولات گلخانه‌ای در روستای جوزقان تایباد، تولید مجسمه‌های پلی‌استری در روستای مافی کندی سلماس، تولید نان محلی در روستای زردوئی پاوه، تولید سفال سنتی در روستای کلپورگان سراوان و حمایت از تولید پوشاک در ورازان نور را از جمله اقدامات حمایتی صندوق کارآفرینی امید در جهت اجرای طرح هر روستا ـ یک محصول عنوان کرد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تصریح کرد: برای اجرای این طرح ابتدا مزیتهای رقابتی و تولیدی یک محصول شناسایی و پس از ساماندهی کسب و کارهای خرد و کوچک، بستر تولید محصول، بازاریابی برای فروش و نظارت بر اجرای طرح فراهم می شود.

به گفته نوراله زاده، با اجرای طرح هر روستا ـ یک محصول تلاش شده بر بیکاری در روستاها غلبه و روستاها به سمت جوامع بدون بیکار سوق یابد تا از این طریق ضمن توسعه و افزایش تولید در روستاها، برای خانوارهای روستایی اشتغالزایی و درآمدزایی شود.

به گزارش ایسنا، صندوق کارآفرینی امید با هدف ماندگار کردن ساکنان روستا و حمایت از توسعه کسب و کارهای روستایی برنامه های حمایتی متعددی را به اجرا درآورده که طرح "هر روستا یک محصول" و "روستای بدون بیکار" از جمله این طرح ها به شمار می رود.