علتی که من سفر و دوست دارم اینه که همیشه تو سفرام تجارتم قاطی میکنم ، همون وقتی که کوله کشی میکنم همون موقع هم تو فکر کارهام هستم تو اون کوله کامپیوتر دوست داشتنیم و مبایل عزیزم  و صد البته اینترنت نازنین و اون موقع بیزینس در هر نقطه دنیا امکان پذیر میشه و این میشه اون سفر رویایی .

  این عکس مربوط به صبح همون شبی هست که در اتاق زیر شیرونیم در خونه همون پیرمرد باحال بودم .