با دوچرخه تو دبی و ماجراجویی  به جاهای مختلف سر میزنم و فیلم تهیه میکنم و فیلمها را در سایت راه تجار به اشتراک میزارم تا بتونیم باهم ببینیم به همین علت هم اسم این سری فیلمها را گذاشتم “باهم ببینیم “ این شیوه رو انشالله ادامه میدم و به دبی تنها ختم نخواهد شد 😉