البته به نظر من یکی از علت هایی که این سازه های تاریخی خیلی جذاب و دیدنی هستند ترکیب آنها با مناظر و طبیعت جذاب آمستردام است این مورد در کنار رسیدگی خوب مسئولین به این آثار تاریخی باعث رونق گردشگری و درآمد سرشار این صنعت نیز شده است
راستی آسیاب های بادی اینقدر برای هلند مهم است که ۱۱ می را به عنوان روز ملی آسیاب بادی نام گذاری کردند
اما نام چند تا از مهمترین آسیاب بادی های آمستردام
‏Riekermolen ، D’Admiraal ، Gooyer ، Molen
‏van Stolen
من اعتقاد دارم تو سفر حتی از کوچکترین زمان ها هم میشه استفاده کرد و فرصت ‌و از دست نداد و چیزی دید و یاد گرفت
(عکسها مربوط به سال ۲۰۰۷ است )